Znalecké posudky

Znalecký posudek je detailní protokol popisující technický stav vozidla, který velmi přesně stanovuje cenu vozidla k aktuálnímu datu.
Zúčastněným stranám dává k dispozici podklady na úrovni, respektované policií, soudy, pojišťovnami, finančními úřady apod.

Znalecké posudky se nejčastěji vypracovávají pro tyto případy:

 • vklad vozidla do majetku firmy
 • vyřazení vozidla z majetku firmy
 • vypořádání podílu při likvidaci firmy
 • vypořádání dědictví
 • rozvodové řízení
 • změna vlastnictví
 • zpětný leasing
 • zástava majetku
 • ocenění pro úvěry a půjčky
 • koupě či prodej vozidla
 • revize pojistných plnění