Certifikace

Jmenován Krajským soudem v Ostravě dne 2. 10. 2006.

  • č.j. SPR. 3458 / 2006
  • obor: Ekonomika
  • odvětví: Ceny a odhady
  • specializace: Motorová vozidla