Majetková újma

Rozšířené znalecké posudky se zpracovávají pro tyto případy:

  • určení ceny vozidla před a po havárii
  • stanovení výše škody způsobené havárií
  • určení výše nákladů vynaložených na opravu
  • kalkulace zůstatkové hodnoty vraku vozidla